English|فارسي      امروز: يکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
١٣:٥٠ - شنبه ٣ خرداد ١٣٩٩

دوره مهارتی مجازی آشنایی با دانش پژوهی آموزشی در آیینه ارتقای اعضای هیات علمی
دوره مهارتی مجازی آشنایی با دانش پژوهی آموزشی در آیینه ارتقای اعضای هیات علمی در تاریخ 11 خرداد ماه سال جاری بصورت مجازی برگزار خواهد شد...
١٥:٢٧ - شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٩

فراخوان همكاري تحقيقاتي - دفتر منطقه ايمديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت(EMRO)
" یازدهمین فرخوان دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در حمایت از طرح های تحقیقاتی در حوزه های مورد توجه و در اولویت های تحقیقاتی سلامت همگانی مشتمل بر فراخوان ویژه برای تحقیقات کووید 19 در پاسخ به بیماری همه گیری فعلی "
١١:٤٧ - چهارشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٩

برگزاری وبینار هم اندیشی مرور تجربیات آموزش بالینی در دوران کرونا
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور پنل مرور تجربیات آموزش بالینی در دوران کرونا را در تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال جاری، برگزار می نماید.
٠٩:٠٦ - يکشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٩

عناوین پژوهشی اولویت دار covid-19
به پیوست نامه شماره 406/700/د مورخ 15/2/1399 معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در خصوص " عناوین پژوهشی اولویت دار covid-19 شبکه تحقیقات بیماریهای ویروسی به همراه نامه رئیس محترم شبکه مذکور و عناوین پژوهشی ارائه شده است...
١٦:٥٩ - چهارشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٩

هشتمین وبینار آموزشی با عنوان PPE و مراقبت از افراد با تماس نزدیک
احتراماً پیرو نامه شماره 143/505/د مورخ 9/2/99 مبنی بر راه اندازی "کمیته راهبری آموزش در بحران کوید 19" وبرگزاری وبینارهای آموزشی، به پیوست پوستر هشتمین وبینار آموزشی با عنوان PPE و مراقبت از افراد با تماس نزدیک که در روز شنبه مورخ 13/2/99 از ساعت 11:30 لغایت 13:00 برگزار می شود جهت استحضار ارسال می گردد.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>