English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
-->
  • اورژانس مركز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه

     

    واحد اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه با فضایی بالغ بر 1000 مترمربع با 30 تخت فعال  ، 12 تخت اورژانس و 1  تخت CPR تحت نظر و3 تخت  POST CPRو 5  اتاق عمل سرپایی ، 9 تخت تروما ، اتاق گچ گیری و رادیولوژی دیجیتال  با امکانات و تجهیزات بروز بوده و بطور شبانه روزی در خدمت بیماران می باشد . واحد اورژانس به عنوان مرکز تروما و فوق تخصصی بودن مرکز پذیرای تعداد زیادی از بیماران از سراسر استان و حتی کشورهای همجوار می باشد .همچنين در اين بخش کليه اقدامات اوليه و اورژانسی بيماريهای جراحی ، داخلی ، ارتوپدی، ارولوژی،داخلی اعصاب ، جراحی اعصاب برای بيماران نيازمند استان صورت می پذيرد .